PLAKETTER stenbordBegravningsplatsPlaketter
 
Bronsplakett till minne av Mattick och Hoffmann,
två tyska polismän som under andra världskriget
riskerade sina liv för att rädda andras.

Beställare: Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin, 2003.
|1|2|3|4|