Krossa bokstävlarna   KROSSA BOKSTÄVLARNA   SilverfjärilenjackieAaron IsaacBrancusiMajakovskiKrossa bokstävlarnaLäsareDiktskulptur

Med text av Gunnar Ekelöf.