EGNA UTSTÄLLNINGAR

2009  Mynt- och medaljutställning, Svenska Ambassaden i Tokyo.
2007  Samlingsutställning FIDEM, Colorado Springs, USA.
2005  Samlingsutställning på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
2005  Monterutställning på Sveriges Riksdag.
2004  Samlingsutställning, F.I.D.E.M. (Féderation Internatioanl de la Medaille) i Portugal.
2003  Representerad på Historiska Museets utställning "Memento Mori".
2001  Separatutställning på Judiska Museet i Stockholm.