EXTRA!

Reserapport från Tokyo.

Intervju, Werners Blogg