UPPDRAGSGIVARE
Sveriges RiksbankKungl. Myntkabinettet, Tumba Bruksmuseum, Riksantikvarieämbetet, Tema Arkitekter, Judiska Museet, Arbetets museum, Nordiska museet, Harley Davidson, Svenska Fotbollförbundet, Stockholm Environment Institute, KF, Kfs, SCA, SIDA, Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg, Karolinska Institutet, m fl. Jag anlitas även av privatpersoner.
CURRICULUM VITAE
Annie Winblad Jakubowski. Formgivare och konstnär. Född i Göteborg 1962. Tvåspråkig engelsk/svensk. Utbildad på Konstfackskolan i Stockholm och på The City and Guilds of London Art School i London. Anställd under två år på Tumba Bruk, först i Stockholm som vattenmärkesgravör och därefter som formgivare av obligationer och värdepapper på filialen i London.